attestasiya

<lat.> İşçinin bilik və bacarığını yoxlayan komissiyadan keçməsi. İşçilərin attestasiyadan keçməsi tələb olunur.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • ВАК — Высшая аттестационная комиссия (ВАК) в СССР, России и других постсоветских государствах (кроме Таджикистана и трёх прибалтийских республик), а также в Болгарии центральный государственный орган в области присуждения учёных степеней и званий. В… …   Википедия

  • ekspert — <lat.> 1. 1. Mübahisəli məsələlərin həlli üçün dəvət edilən mütəxəssis və ya mütəxəssislər qrupu. 2. Yoxlayıcı, müzakirəedici komissiya. Ali Attestasiya Komissiyasının ekspertləri …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sistem — <yun. systema – bütöv> 1. Bir şeyin hissələri arasında düzgün, müntəzəm düzülmüş və qarşılıqlı əlaqəyə əsaslanan müəyyən qayda, üsul. Kitabxanada kitabların düzülüş sistemi. Hər şeydə səliqə və sistem lazımdır. Yazdıqlarını sistemə salmaq.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.